Конкурс Молодіжна столиця УКРАЇНИ
(Укр) Національний Конкурс "Молодіжна столиця України" проводиться щороку, відзначаючи найкраще місто країни для проживання і розвитку молоді.
(Укр) Основна мета конкурсу
(Укр) Основна мета конкурсу

(Укр) Активізація співпраці між молоддю та місцевим самоврядуванням, а також сприяння створенню комфортних умов для розвитку молоді у містах України

Покращення співпраці місцевої влади та представників молодіжного середовища у всіх містах України, поширення кращих практик такої співпраці та успішних кейсів втілення молодіжної політики на місцевому рівні.

(Укр) Проведення конкурсу передбачає наступну процедуру:
(Укр) Проведення конкурсу передбачає наступну процедуру:

(Укр) Прийом заявок від міст та молодіжних об’єднань – (форма заявки та остаточна дата подання заявок на поточний конкурс затверджується Наглядовою Радою Конкурсу) – розгляд заявок Наглядовою Радою Конкурсу та визначення акплікантів, що проходять у другий тур Конкурсу – підготовка та презентації міст-фіналістів – визначення Наглядовою Радою Конкурсу Молодіжної Столиці України – оголошення результатів та відзначення переможця конкурсу.

(Укр) Головні завдання конкурсу:
(Укр) Головні завдання конкурсу:

(Укр) Залучення молоді до процесів управління містом, відтак – забезпечення вищого рівня відповідальності молодих людей за якість життя у містах;

Поширення кращих практик молодіжної роботи, обмін досвідом та залучення молоді до усіх сфер життя на місцевому і регіональному рівнях;

Використання європейського досвіду для покращення роботи з молоддю в регіонах України;

Мінімізація негативних тенденцій міграції та сприяння процесам децентралізації на місцевому рівні

(Укр) Хто може брати участь у конкурсі?
(Укр) Хто може брати участь у конкурсі?

(Укр) Участь у конкурсі беруть міста України, не залежно від кількості мешканців, розміру території чи адміністративного статусу.

Заявку заповнюють спільно представники місцевої влади та молодіжного середовища міста, підписує міський голова та представники молодіжних громадських організацій, ініціатив та молодіжні активісти.

(Укр) Які питання містить заявка?
(Укр) Які питання містить заявка?

(Укр) Заявка сформована згідно критеріїв оцінювання затверджених Наглядовою Радою на поточний конкурс.

Відтак заявка на участь у конкурсі містить питання щодо залучення молоді до розроблення та ухвалення рішень у громаді, яким чином влада створює комфортні умови для молодих людей у повсякденному житті – освітні, культурні, можливості для відпочинку, навчання та самореалізації, існування програм із молодіжного працевлаштування та започаткування власної справи, підтримки волонтерського руху, наявності молодіжної та спортивної інфраструктури тощо.

(Укр) Ключові Документи з основ молодіжної політики
(Укр) Ключові Документи з основ молодіжної політики

(Укр) Для розуміння ширшого контексту тенденцій та напрямів молодіжної політики в Україні та світі пропонуємо Вам ознайомитись із ключовими документами у цій сфері.

  1. The Renewed framework for European Cooperation in the youth field – Оновлений порядок Європейської Співпраці у сфері молодіжної політики (ЄС)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:ef0022

Низка документів ЄС, що спрямовані на підвищення ефективності та координацію різноманітних програм та проектів, що так чи інакше стосуються молодіжної політики в ЄС. Основними цілями молодіжної політики визнано забезпечення рівних та більших можливостей для молоді у сферах освіти та ринку праці, а також мотивація молоді брати активну участь у житті суспільства на різних рівнях. Також документ посилається на Європейську Стратегію щодо молоді (https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en)

  1. Revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life – Оновлена Європейська Хартія щодо участі Молоді на місцевому та регіональному рівні https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-1510/Revised%20European%20Charter%20on%20the%20Participation%20of%20YP.pdf

Або https://rm.coe.int/1680702379 (більш інтерактивний документ спеціально розроблений для молоді)

Хартія детально визначає які загальні політики мають стосунок до молоді і яким має напрям їх втілення для сприяння молодим людям. Також документ дає набір інструментів для реалізації визначених політик та методів оцінки ефективності застосування цих інструментів. Окрему увагу документ приділяє інституційним структурам, що забезпечують участь молоді у процесі вироблення та прийняття рішень на місцевому рівні – радам, парламентам чи форумам молоді на місцевому та регіональному рівні, що співпрацюють з місцевою владою у всіх питаннях, що становлять інтерес молодих людей.

Більше документів Ради Європи стосовно молоді та молодіжної політики https://www.coe.int/en/web/youth/home

  1. World Programme of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond. – Світова Програма Дії для Молоді від 2000 року і надалі (прийнятий Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН) http://www.unescap.org/resources/ga-resolution-5081-world-programme-action-youth-year-2000-and-beyond

Резолюція зосереджується  на дотриманні стандартів молоді в таких ключових сферах як освіта, зайнятість, подолання голоду та бідності, здоров’я, довколішнє середовище, подолання наркотичної залежності та молодіжної злочинності, належний відпочинок та дозвілля, рівні можливості для дівчат та жінок, а також повноцінна та ефективна участь молоді у суспільному житті та процесі прийнятті рішень

  1. Державна цільова соціальна програма “Молодь України” на 2016 – 2020 роки

http://dsmsu.gov.ua/media/2016/03/12/7/povnii_tekst_ostatochno__1_.pdf

Також корисно слідкувати за новими ініціативами та ідеями, що в нас час з’являються просто блискавично!

Як взяти участь?

Заявки від міст приймаються в письмовому та електронному вигляді: у друкованій формі на адресу Міністерства молоді та спорту України (вул. Еспланадна, 42, м. Київ) або в електронній формі ( скан-копія у форматі *pdf ).

Положення про конкурс
Критерії Конкурсного відбору
Заявка від міст І тур
Заявка від міст ІІ тур
Є запитання - пиши нам!

Надсилайте Ваші запитання та пропозиції на пошту :

info@youthcapital.org.ua

або пишіть нам в соціальних мережах:

WRITE
Facebook
Twitter